نویسنده = سعید بهمنی
تعینات شخصیتی شبهه‌گران و حاملان شبهه در پارادایم نظری اسلام

دوره 1، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 143-171

فرانک بهمنی؛ سعید بهمنی