فراخوان مقالات

باسمه تعالی

فرهیخته ارجمند
 سلام و تحیت
با مسرت به اطلاع می‌رساند؛ به توفیق الهی مجوز مجله «مطالعات شبهه‌پژوهی» وابسته به مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات (حوزه‌های علمیه قم) صادر شده است و تحریریه مجله از مقالات جنابعالی در حوزه مربوطه و شاخه‌های مرتبط با آن استقبال می‌کند. مقصود از انتشار این مجله، بازپژوهی و بازپیرایی، تعمیق و توسعه مبانی و مباحث شبهه‌پژوهی  ـ اعم از شناخت شبهه و نحوه مواجهه با شبهه ـ است. محورهای مقالات درخواستی در انتها درج شده است.

شایان یاد است، به مقالات پذیرفته شده افزون بر انتشار در مجله، پژوهانه نیز پرداخت می‌شود و ان‌شاء الله در صورت اخذ موافقت دبیرخانه نشریات پس از انتشار دو شماره، علمی پژوهشی نیز محسوب می‌شود.

جنابعالی می توانید مقالات پژوهشی خود را از طریق سامانه مجله به آدرس : www.shobhepajouhi.ir 
یا پست الکترونیکی:
E-mail: m.shobhepajouhi@gmail.com
 و یا پیام‌رسان ایتا و واتساپ ارسال نمایید. همکاران ما با شماره09107733731 آماده پاسخگویی به پرسش های شما هستند.

 

محورهای کلی مقالات

الف) شبهه
1.  چیستی شبهه (تعریف، رو‌ش‌شناسی)
2.  موضوع‌شناسی شبهه
3.  اهداف شبهه 
4.  مبادی تأثیرگذار در تکون شبهه
5.  کارکردهای شبهه
6.  منشأ و انگیزه شبهه (روان‌شناختی، زبان‌شناختی، جامعه‌شناختی، تاریخی و...)
7.  فرایند تکون شبهه
8.  گونه‌شناسی شبهه
9.  پیامدهای شبهه درعلوم (فقه، کلام، فلسفه، اخلاق، تاریخ، سیاست) 
10.  معیارهای تعیین و تشخیص شبهه
11.  پیامدهای شبهه‌پراکنی (اخلاقی، سیاسی،  فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و...)
12.  دورنمای شبهات در عرصه های مختلف
13.  ابزارهای شبهه‌پراکنی
 
ب) نحوه مواجهه و پاسخ‌گویی به شبهه
1.  چیستی پاسخ‌گویی (تعریف، رو‌ش‌شناسی)
2.  اهداف و فواید پاسخ‌گویی
3.  روش‌های مواجهه و پاسخ به شبهه (توصیفی، تحلیلی، تعلیلی، توصیه‌ای و...)
4.  رویکردهای مواجهه و پاسخ به شبهه (تجربی، عقلی، نقلی و...)
5.  مبادی تاثیرگذار در تکون پاسخ‌گویی
6.  کارکردهای پاسخ‌گویی
7.  انگیزه پاسخ‌گویی (روان‌شناختی، زبان‌شناختی، جامعه‌شناختی، تاریخی و...)
8.  فرایند تکون پاسخ‌گویی
9.  گونه‌شناسی پاسخ‌گویی
10.  نحوه بهره از علوم در مواجهه و پاسخ‌گویی به شبهات(فقه، کلام، فلسفه، اخلاق، تاریخ، سیاست) 
11.  معیارهای تعیین و تشخیص نحوه پاسخ‌گویی
12.  نتایج و پیامدهای پاسخ‌گویی (اخلاقی، سیاسی،  فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و...)
13.  ابزارهای پاسخ‌گویی
14.  کاستی‌ها و بایستگی‌های پاسخ‌گویی
15.  منابع پاسخ‌گویی
16.  آینده پاسخ‌گویی


با امتنان
سردبیر مجله
حمید کریمی